Bijna 2 miljoen Nederlanders willen een andere woonsituatie

De Nederlandsche Bank (DNB) spreekt van een mismatch op de woningmarkt bij 1,8 huishoudens. Die mismatch zou volgens DNB alleen kunnen worden opgeheven als er meer huizen worden gebouwd om het woningaanbod te vergroten. Daarnaast adviseert de centrale bank het grote fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek voor kopen af te bouwen. Als koop- en huurwoningen fiscaal gelijker behandeld zouden worden, zou het voor ouderen ook aantrekkelijker worden om te gaan huren. Dan komen er ook weer meer koopwoningen beschikbaar voor de jonge huurders die nu graag zouden kopen.
Voor veel mensen is een koophuis financieel aantrekkelijker dan een huurhuis. Toch is er ook een duidelijke behoefte aan huurwoningen. Dat laatste geldt met name voor oudere woningbezitters.