Hypotheek afbeelding

Hypotheek

Een huis kopen is een ingrijpende financiële beslissing. Je sluit een hypotheek af en gaat daarmee een betalingsverplichting aan van 30 jaar. Een goed hypotheekadvies is uitermate belangrijk omdat het je in de loop van de tijd veel geld kan schelen.

Hoe adviseren wij jou?

Als je bij ons aanklopt voor een hypotheekadvies, gaan we uiterst zorgvuldig te werk. Als huiseigenaar krijg je te maken met allerlei financiële, fiscale en juridische regelgeving. Wij leggen je uit wat je kunt verwachten en wat de gevolgen zijn voor je financiën.

Om uit te zoeken hoe jouw hypotheek er precies uit moet zien, inventariseren wij eerst je persoonlijke en financiële situatie. Maar ook andere informatie is belangrijk, zoals jouw toekomstverwachtingen en toekomstwensen. Die zeggen iets over hoe je vaste lasten zich ontwikkelen. En dat kan de keuze voor een bepaalde hypotheek beïnvloeden.

Na de inventarisatie maken we een analyse, zoeken we uit wat jouw mogelijkheden zijn, vergelijken we de hypotheken van meerdere aanbieders en maken we berekeningen. Dan stellen we een adviesrapport op waarin we je laten zien welke oplossingen voor jou het meest geschikt zijn. Ook zijn we duidelijk over wat je betaalt voor je hypotheek en zie je hoe je hypotheeklasten er in de komende jaren uitzien.

Uiteraard spreken we ons advies grondig met je door. Je krijgt de tijd om alles goed te overdenken.

Hypotheekvormen

Er bestaan in Nederland verschillende hypotheekvormen. Voor welke vorm jij in aanmerking komt, hangt vooral af van de vraag of je je eerste hypotheek afsluit of al een hypotheek hebt en gaat verhuizen.

Eerste hypotheek

Als je als starter op de woningmarkt je eerste hypotheek afsluit, moet je deze binnen 30 jaar volledig aflossen. De aflossing moet bovendien annuïtair zijn, dat wil zeggen dat je gedurende de looptijd stap voor stap de hypotheekschuld aflost. Alleen met zo´n hypotheek kom je in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. De annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek voldoen aan die regels.

Verhuizen

Heb je voor 2013 een aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek of beleggingshypotheek afgesloten en ga je verhuizen? Dan mag je dezelfde hypotheekvorm behouden, inclusief het recht op hypotheekrenteaftrek. Deze regel geldt alleen voor het oude leenbedrag. Als je een hogere hypotheek nodig hebt, moet je voor het meerdere een extra hypotheek afsluiten. Maar dat deel moet je gedurende de looptijd wel verplicht aflossen. Voor je nieuwe hypotheek geldt bovendien dat hooguit de helft aflossingsvrij mag zijn.

Annuïteitenhypotheek

Met een annuïteitenhypotheek los je in het begin van de looptijd weinig af en bestaat het grootste deel van de maandlasten uit rente. Omdat je de hypotheekrente mag aftrekken, profiteer je juist in het begin van een flink belastingvoordeel waardoor de netto maandlasten laag uitvallen.

Naarmate er meer afgelost is, daalt de hypotheekschuld en daardoor betaal je steeds minder rente. Tegelijk ga je iedere maand meer aflossen. Je bruto maandlasten blijven daardoor gelijk. Maar omdat je geleidelijk aan minder rente betaalt, wordt je belastingvoordeel steeds kleiner. Dat betekent dat je netto maandlasten langzaam maar zeker stijgen.

Voordelen Annuïteitenhypotheek:
Aan het begin van de looptijd lagere netto maandlasten.
Hypotheek aan het eind van de looptijd volledig afgelost.

Nadelen Annuïteitenhypotheek:
Gaandeweg de looptijd steeds hogere netto maandlasten.
De totale hypotheeklasten over de hele hypotheekperiode zijn hoger dan bij een lineaire hypotheek.

Lineaire hypotheek

Met de lineaire hypotheek los je iedere maand een vast bedrag af, het aflossingsdeel van de hypotheek blijft dus gedurende de hele looptijd steeds even hoog. Boven op de aflossing betaal je hypotheekrente over je totale lening. Dat is in het begin een groot bedrag, want het hele leenbedrag staat dan nog uit. Jouw maandlasten zijn dus in het begin hoog. Maar omdat je de hypotheekrente mag aftrekken, heb je in het begin ook een relatief groot belastingvoordeel. De netto maandlasten vallen daardoor weer iets lager uit.

Je lost iedere maand een vast bedrag af, waardoor je hypotheekschuld daalt en je steeds minder rente betaalt. Doordat het aflossingsdeel even groot blijft, maar het rentedeel kleiner wordt, gaan de totale maandlasten geleidelijk aan omlaag.

Voordelen Lineaire hypotheek:
Gaandeweg de looptijd steeds lagere maandlasten.
De totale hypotheeklasten over de hele hypotheekperiode zijn lager dan bij een annuïteitenhypotheek.
Hypotheek aan het eind van de looptijd volledig afgelost.

Nadeel Lineaire hypotheek:
In het begin van de looptijd hoge maandlasten.

Aflossingsvrije hypotheek

Met een aflossingsvrije hypotheek los je niets af, je betaalt alleen hypotheekrente. Dat leidt tot lage maandlasten, een mooi voordeel. Maar je hypotheekschuld is aan het eind van de looptijd even groot als in het begin. Je moet je hypotheek dan aflossen met eigen geld. Dat kan bijvoorbeeld met de opbrengst uit de verkoop van de woning. Je kunt ook een nieuwe hypotheek afsluiten. Of je voor een nieuwe hypotheek in aanmerking komt, hangt af van je financiële situatie van dat moment.

Voor hypotheken die zijn afgesloten na 2013 geldt dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als je binnen 30 jaar de hypotheek stapsgewijs aflost. Dat is bij de aflossingsvrije hypotheek niet het geval. Als jouw aflossingsvrije hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013, mag je de hypotheekrente nog wel aftrekken, voor maximaal 30 jaar. Ga je verhuizen dan mag je deze oude stijl aflossingsvrije hypotheek meenemen, maar het aflossingsvrije deel mag dan voor de nieuwe hypotheek hooguit 50% van de woningwaarde zijn.

Voordelen Aflossingsvrije hypotheek:
Lage maandlasten.
Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als je hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).

Nadelen Aflossingsvrije hypotheek:
De hypotheekschuld blijft even hoog. Je moet het bedrag aan het eind van de looptijd in een keer aflossen.
Geen recht op hypotheekrenteaftrek (als je hypotheek is afgesloten na 1 januari 2013).

Oudere hypotheekvormen

Sinds 2013 mag je de hypotheekrente alleen aftrekken als je binnen 30 jaar de hypotheek stapsgewijs aflost. Daardoor raakten een aantal hypotheekvormen uit de gratie: de spaarhypotheek, de spaarbankhypotheek en de beleggingshypotheek. Hypotheekverstrekkers bieden deze hypotheken niet meer aan. Had je een van deze hypotheekvormen afgesloten voor 2013, dan gelden voor jou nog de oude regels. 

Met een spaarhypotheek, spaarbankhypotheek of beleggingshypotheek los je gedurende de looptijd niets af, je betaalt alleen rente. Daarnaast bouw je een kapitaal op door te sparen, te banksparen of te beleggen. Met het opgebouwde kapitaal los je aan het eind van de looptijd je hypotheek in één keer af. Met de spaar- en bankspaarhypotheek heb je de zekerheid dat je aan het eind van de looptijd voldoende gespaard hebt om de hypotheekschuld af te lossen. De resultaten van de beleggingshypotheek zijn onzeker. Die kunnen meevallen of tegenvallen.

Gerelateerde pagina’s