Financiële planning afbeelding

Financiële planning

Het idee achter financiële planning is tweeledig. Het zorgt voor een stabiel inkomen in elke levensfase én voor realistische vermogensgroei om nabije en verre toekomstplannen te verwezenlijken. Een financieel plan geeft rust omdat je zekerheid en controle hebt over je financiën. Zowel op de korte als op de lange termijn.

Analyse

De basis van een financieel plan is een analyse van jouw persoonlijke en financiële situatie.

 • Hoe is je gezinssamenstelling?
 • In welke levensfase verkeer je?
 • Wat is je inkomen?
 • Heb je een partner met eigen inkomsten?
 • Hoe groot is je vermogen?
 • Heb je een huurhuis of een koopwoning?

We kijken ook naar toekomstige inkomsten en uitgaven.

 • Gaat je inkomen nog stijgen?
 • Bouw je pensioen op en wat kun je van de regeling verwachten?
 • Spaar en/of beleg je?
 • Verwacht je een erfenis?
 • Hoe lang zijn je kinderen nog financieel afhankelijk van jou?
 • Wanneer is je hypotheek afgelost?

Daarnaast brengen we de risico’s van inkomensachteruitgang in kaart.

 • Hoe staat het met je pensioenvoorziening?
 • Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt wordt of als (één van) jullie overlijdt?

Minstens zo belangrijk is de vraag naar je toekomstwensen. Dat kan een nieuwe auto of een verbouwing zijn, maar ook de wens om groter te wonen, te reizen of eerder te stoppen met werken. Belangrijke vragen zijn dan:

 • Hoeveel geld heb je nodig om je droom te realiseren?
 • Hoeveel tijd heb je nog voor een financiële oplossing?

Oplossingen

De analyse laat zien wat je in een bepaalde levensfase nodig hebt, wenst of verwacht. Daar zoeken wij samen met jou financiële oplossingen bij. Je hypotheek, je pensioen, je inkomensverzekeringen en je vermogen staan daarbij centraal.Die moeten zo geregeld zijn dat u  het beste financiële resultaat bereikt.  Die regelingen staan bovendien niet los van elkaar, maar hangen met elkaar samen. Wij zorgen ervoor dat alles zorgvuldig op elkaar is afgestemd.

Aanpassen

Omdat levensomstandigheden, inkomsten en wensen in de loop van je leven veranderen, beschouwen wij financiële planning als een dynamisch proces. We zorgen er daarom altijd voor dat het plan flexibel is en kan worden aangepast aan veranderde omstandigheden. Van tijd tot tijd bekijken we samen met jou of het bestaande financiële plan nog voldoet of moet worden aangepast.

Gerelateerde pagina’s