Lenen

Lenen

Als je een grote uitgave te wachten staat, maar niet over het nodige budget beschikt, kan een lening een uitkomst zijn. Een lening moet verantwoord en veilig zijn. Klop daarom eerst bij ons aan voor advies.

Verantwoord lenen

Een lening is verantwoord wanneer je rente en aflossing kunt betalen zonder in financiële problemen te komen. We beginnen ons adviesgesprek daarom met een analyse van jouw situatie. Is een lening echt de beste oplossing om je wens te vervullen? Hoe is de balans tussen je inkomsten en uitgaven? Welke leenvorm past bij jouw bestedingsdoel? Is het handig om leningen samen te voegen? Wij rekenen bovendien uit hoeveel je kunt lenen en wat de lening je per maand kost.

Veilig lenen

Niet iedere lening is veilig. Zo waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) regelmatig voor onbetrouwbare aanbieders van flitskredieten. Een flitskrediet is een (kleine) lening die binnen drie maanden terugbetaald moet worden. Sommige aanbieders houden zich niet aan de wettelijke regels en de AFM heeft ook al enkele malen boetes uitgedeeld. Soms heeft een aanbieder geen vergunning van de AFM om consumentenkrediet te verschaffen, soms worden er veel te hoge kosten in rekening gebracht. Of leners moeten vooraf geld betalen, bedoeld als verzekeringspremie. Het kan dan zijn dat je na de betaling niets meer hoort en je je geld kwijt bent.

Kies voor een verantwoorde en veilige lening en laat je door ons adviseren.

Leenvormen

Je kunt kiezen uit verschillende leenvormen:

Persoonlijke lening

Je spreekt af hoeveel je leent en binnen welke termijn je dit bedrag aflost. De rente en de aflossing per maand staan voor de hele looptijd vast. Je maandelijkse kosten blijven dus stabiel en je weet precies wanneer de lening is afgelost. Anders dan vroeger kun je bovendien bij bijna alle kredietverstrekkers tegenwoordig je lening versneld aflossen zonder daarvoor een boete te betalen

Doorlopend krediet

Je spreekt een maximum leenbedrag af en mag tot deze grens onbeperkt geld opnemen. Je betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rente is variabel en kan gedurende de looptijd stijgen of dalen, maar omdat je een vast maandbedrag aan aflossing en rente betaalt, heeft een gedaalde of gestegen rente alleen gevolgen voor de looptijd van je lening. Afgeloste bedragen kun je weer opnieuw opnemen. Maar omdat dat ertoe kan leiden dat consumenten niet meer van hun lening afkomen, geldt voor nieuwe doorlopende kredieten een maximale looptijd van 15 jaar. Sommige kredietverstrekkers hebben bovendien bestaande doorlopende kredieten aan banden gelegd, bijvoorbeeld door het kredietlimiet maandelijks te verlagen.

Registratie BKR

Bij het aanvragen van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet zijn wij wettelijk verplicht informatie op te vragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hier staan jouw gegevens over persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, creditcard, aankopen op afbetaling, de mogelijkheid tot rood staan en langere betalingsachterstanden op de hypotheek geregistreerd. Dat geldt al voor kredieten vanaf 250 euro met een looptijd van minstens een maand. Ook als in je smartphoneabonnement kosten zitten voor de aanschaf van het toestel, wordt dat als krediet gezien. Dat wordt geregistreerd bij het BKR als het bedrag boven de 250 euro uitkomt. Een registratie bij het BKR kan van invloed zijn als je een lening of een hypotheek wilt afsluiten.

Lenen voor een verbouwing

Is je huis toe aan een opknapbeurt maar heb je onvoldoende financiële reserve? Dan is het zeker de moeite waard een lening te overwegen. De rente over de lening is namelijk fiscaal aftrekbaar als je het geld besteedt aan onderhoud of verbetering van de woning. Wij gaan voor je na welke leenvorm het beste past bij jouw verbouwingsplannen. Dat kan een ‘gewone’ lening zijn of een tweede hypotheek.

Tweede hypotheek

Je kunt voor je verbouwing een extra hypotheek afsluiten. Het voordeel is dat hypotheekrente vaak lager is dan rente bij een gewone lening. Het nadeel is dat de lening een lange looptijd heeft, wat het weer duurder maakt. Of een geldverstrekker je een tweede hypotheek wil geven hangt af van de marktwaarde van je woning na de verbouwing, de hoogte van je inkomen en je huidige hypotheeklasten. De tweede hypotheek moet na maximaal 30 jaar helemaal afgelost zijn.

Voor een tweede hypotheek kun je vaak alleen terecht bij je huidige hypotheekverstrekker. Je moet bovendien rekening houden met advies-, notaris- en taxatiekosten en eventueel kosten voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Persoonlijke lening

De rente van een persoonlijke lening is vaak hoger dan die van een tweede hypotheek. Het voordeel is dat je de lening in korte tijd kunt aflossen, bijvoorbeeld in vijf jaar. Meestal betaal je geen advies-, taxatie- of notariskosten. De rente over een persoonlijke lening is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hiervoor moet je onder andere het aflossingsschema voorleggen aan de Belastingdienst.

Of je in aanmerking komt voor een persoonlijke lening hangt onder meer af van je inkomen, je woonlasten, je gezinssituatie en eventueel andere financiële verplichtingen. Je kunt bovendien afspreken om bij overlijden (een gedeelte van) de lening kwijt te laten schelden, zodat jouw nabestaanden geen nadeel ondervinden.