Sparen afbeelding

Sparen

Als je een financiële reserve wilt opbouwen, zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Je kunt kiezen voor een bepaalde spaarvorm, een lijfrenteverzekering of gaan banksparen. Wat voor jou de beste vorm is, hangt af van je spaardoel, je bereidheid risico’s te lopen en je financiële mogelijkheden. Wij adviseren je hier graag over.

Spaarrekening

Sparen is een veilige en zekere manier om een reserve op te bouwen. Je stort geld op een spaarrekening en ontvangt rente over het spaartegoed. Je kunt kiezen voor een eenmalige storting of voor regelmatige inleg.

Sparen zonder beperkende voorwaarden

Als je spaart zonder beperkende voorwaarden, kun je geld inleggen en opnemen en wanneer je wilt en zoveel je wilt. Dat is een voordeel. Maar daar staat tegenover dat de rente op dit moment nul of vrijwel nul is. Voor bedragen van meer dan 100.000 euro is de situatie nog slechter: je betaalt dan rente in plaats van rente te ontvangen. Voor lange termijn doelen kun je daarom ook naar andere vormen van vermogensopbouw kijken. Wel is sparen zonder beperkende voorwaarden een geschikte manier om een buffer te creëren voor onvoorziene uitgaven.

Sparen met beperkende voorwaarden

Voor sommige spaarrekeningen gelden beperkende voorwaarden, bijvoorbeeld:

 • Je moet als eerste storting een minimum bedrag inleggen.
 • Je tegoed moet een bepaald minimum bereikt hebben om in aanmerking te komen voor een hogere rente.
 • Het bedrag dat je maandelijks vrij kunt opnemen is gemaximeerd. Als je meer opneemt, betaal je daarvoor.

Een spaarrekening met beperkende voorwaarden biedt vaak een wat hogere rente of bijvoorbeeld een bonusrente. Dit is geschikt voor spaardoelen die wat verder in de toekomst liggen.

Spaardeposito

Een spaardeposito is een spaarrekening waarbij je je geld voor een langere tijd vastzet, tussen de één en de tien jaar. De rente kan hoger zijn dan die op een gewone spaarrekening, maar dat hoeft niet. Wij gaan graag na wat een spaardeposito je oplevert. De rente over spaarproducten is de laatste jaren erg laag. Wij adviseren je over de vraag wat je nog meer met je spaargeld kunt doen om er meer voordeel uit te halen.

Belasting betalen

Je betaalt belasting over je vermogen. Je vermogen is de waarde van je bezittingen min je schulden. Als je alleenstaand bent, is de eerste 57.000 euro belastingvrij, voor fiscale partners is dat 114.000 euro. 

De Belastingdienst gaat ervan uit dat je met je vermogen een bepaald rendement behaalt. Alleen over dat rendement betaal je belasting. Een probleem was dat er altijd gerekend werd met een fictief rendement. Maar spaarders kregen de afgelopen jaren slechts heel weinig of geen rente op hun spaargeld. Soms was er zelfs sprake van negatieve rente. Van rendement was dus überhaupt geen sprake. De Hoge Raad bepaalde op 24 december 2021 dan ook dat de belastingberekening moest worden gewijzigd. Door problemen bij de Belastingdienst gaat dit tot uiterlijk 2027 duren. Tot die tijd zijn er tijdelijke regels.

Je vermogen wordt voorlopig verdeeld in 3 groepen: spaargeld, overige bezittingen en schulden. Voor elk van deze groepen is een eigen fictief rendement bepaald. 

Banksparen

Banksparen is gericht op de lange termijn en gekoppeld aan een bepaald doel, bijvoorbeeld de aflossing van de hypotheek (bij hypotheken van vóór 1 januari 2013) of om pensioeninkomsten aan te vullen. Je spaart op een speciale, geblokkeerde rekening: de bankspaarrekening. Het spaartegoed staat lange tijd vast, je kunt dus niet op elk moment geld opnemen. Over het gespaarde vermogen betaal je geen belasting. Als je spaart voor je pensioen en uit het opgebouwde kapitaal uitkeringen ontvangt, betaal je daar wel belasting over.

Voordelen

 • Lagere kosten dan bij een lijfrente.
 • De premie is onder voorwaarden aftrekbaar.
 • Je spaart belastingvrij.
 • Je kunt ook instappen als je al wat ouder bent.
 • Als je overlijdt, gaat het geld naar jouw nabestaanden.

Nadelen

 • Je kunt tussentijds niet over je spaargeld beschikken.
 • Je ontvangt maximaal 20 jaar een uitkering.
 • De opbrengst is niet gegarandeerd.

Lijfrente

Met een lijfrenteverzekering betaal je iedere maand een premie die voor jou wordt belegd. Zo bouw je een kapitaal op, waarmee je aan het eind van de looptijd een lijfrente koopt en periodieke uitkeringen ontvangt. Over het gespaarde vermogen betaalt u geen belasting. Als de lijfrente tot uitkering komt, betaal je wel belasting over de uitkeringen.

Voordelen

 • De premie is onder voorwaarden aftrekbaar.
 • Je spaart belastingvrij.
 • Je kunt ook kiezen voor een gegarandeerde opbrengst.
 • Levenslange uitkering mogelijk.

Nadelen

 • Je kunt tussentijds niet over je spaargeld beschikken.
 • De kosten die zijn verbonden aan een lijfrenteverzekering liggen vaak wat hoger dan de kosten bij banksparen.
 • Als je overlijdt krijgen je nabestaanden niets, tenzij je daarvoor een speciale regeling treft.

Gerelateerde pagina’s