MKB Verzuim-ontzorgverzekering afbeelding

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Als werkgever heb je nogal wat verplichtingen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid van je medewerkers. Veel ondernemers ervaring dit als een belasting. Maar als je kiest voor de MKB Verzuim-ontzorgverzekering wordt jou veel uit handen genomen.

Waarvoor ben je verzekerd?

In de MKB Verzuim-ontzorgverzekering is naast de loondoorbetaling bij ziekte ook een uitgebreide re-integratiedienstverlening opgenomen. Niet jij, maar jouw verzekeraar is verantwoordelijk voor een traject om je zieke medeweker weer aan het werk te helpen. De verzekeraar werkt samen met arbodiensten, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers.

Geen onverwachte kosten

Een ander punt waarop je ontzorgd wordt, zijn de onverwachte kosten. Ten eerste is de verzekeraar  verantwoordelijk voor het verloop van de re-integratie. Daarom krijg jij geen loonsanctie als de re-integratie niet goed verloopt. De verzekeraar neemt in dat geval de loonsanctie over. Ten tweede wordt het effect van het eigen verzuim op de verzekeringspremie gemaximeerd. Een explosieve kostenstijging wordt daarmee voorkomen.

Premie

De verzekeringspremie van de MKB Verzuim-ontzorgverzekering kan wat hoger uitvallen dan een andere verzuimverzekering. Maar je hebt geen kosten meer voor de arbodienst. En omdat je meer zekerheden hebt en meer grip op de kosten, kan de MKB Verzuim-ontzorgverzekering een betere keuze zijn. 

Gerelateerde pagina’s