Pensioen voor medewerkers afbeelding

Pensioen voor medewerkers

Je bent verplicht je werknemers een pensioenregeling aan te bieden als dat in de cao staat of als je bedrijfsactiviteiten vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds. Maar ook als dat niet zo is, wil je jouw werknemers deze belangrijke arbeidsvoorwaarde niet ontzeggen. Een goede pensioenregeling wordt vaak hogelijk gewaardeerd.

Het werkgeverspensioen zoals we dat kennen, gaat veranderen. Voorheen kregen werknemers de belofte dat hun pensioen gekoppeld was aan hun salaris. Dat leek zekerheid te geven. Maar het werd gaandeweg duidelijk dat dit stelsel niet houdbaar is. Daarom kwam er in 2019 een nieuw pensioenakkoord. Wat er verandert, is dat uiterlijk vanaf 2028 bij het werkgeverspensioen en alle verzekerde pensioenregelingen moet worden uitgegaan van een premieregeling met vaste pensioenbijdragen. De pensioenpremies worden belegd, maar er wordt geen resultaat beloofd. Daarmee wordt het pensioen onzekerder. Werknemers moeten daarom in de gaten houden of ze voldoende opbouwen voor een goed pensioen. Is dat niet zo dat moeten ze misschien aanvullende maatregelen treffen.

Pensioen is een complexe materie waar veel bij komt kijken. Wij nemen graag de tijd om je goed te adviseren. Ook weten we wat verschillende partijen te bieden hebben en kennen we de achterliggende (belasting)wetgeving. In onze advisering kijken we breed naar de financiële mogelijkheden van jouw onderneming en stellen we kwaliteit en betaalbaarheid van de pensioenregeling centraal. 

Wat jij jouw medewerkers kunt bieden zal onder meer afhankelijk van zijn van wat de nieuwe regelgeving aan mogelijkheden biedt. Wij houden je op de hoogte en adviseren je over de manier waarop je de pensioenregeling van je werknemers kunt invullen. Ook als je al een pensioenregeling hebt, kun je ons inschakelen voor een second opinion of om na te gaan hoe actueel jouw regeling is.

Gerelateerde pagina’s