Verzuimverzekering afbeelding

Verzuimverzekering

Als je werknemer wegens ziekte verzuimt, heb je nog twee jaar een loondoorbetalingsverplichting. Na zes weken krijg je te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Je moet dan zorgen voor een plan van aanpak, casemanagement en een re-integratieverslag. Hoge kosten waarvoor je je gelukkig goed kunt verzekeren.

Waarvoor ben je verzekerd?

Met een verzuimverzekering krijg je een vergoeding voor de loonkosten en kun je gebruikmaken van verschillende diensten om ziekteverzuim te voorkomen of te beperken en om re-integratie beter mogelijk te maken. Waar kun je bijvoorbeeld op rekenen?

 • Loonvergoeding in de eerste 2 jaar
 • Werkgeverslasten
 • Plan van aanpak
 • Arbodienstverlening
 • Casemanager
 • Preventiemedewerker

Je hebt veel vrijheid om de dekking te bepalen. Wat voor jouw bedrijf geschikt is bespreken we graag met jou.

Eigen risico

Je kunt ervoor kiezen per ziektegeval een bepaald aantal dagen de kosten zelf te dragen. Voor die periode krijg je dan de loonkosten niet vergoed. Je kunt ook een maximumbedrag kiezen dat je zelf aan verzuimkosten per jaar betaalt.

Flexwerkers

Jouw verzuimrisico heeft niet alleen betrekking op je werknemers in vaste dienst. Iedere werkgever heeft ook de financiële verantwoordelijkheid voor de uitkeringslast van de Ziektewet voor (ex-)werknemers met een tijdelijk dienstverband.

De premie

De premie van de verzuimverzekering is onder meer afhankelijk van:

 • Je verzuimpercentages in de afgelopen 3 jaar
 • Beroepssector
 • De gekozen dekking
 • Eigen risico
 • Looptijd

Gerelateerde pagina’s