WGA-hiaatverzekering afbeelding

WGA-hiaatverzekering

WGA-hiaatverzekering

Veel werkgevers gaan ervan uit dat een WGA-uitkering 70% van het laatstverdiende salaris bedraagt. Maar het inkomen kan veel harder dalen. Wil jij de uitkering van jouw arbeidsongeschikte medewerkers aanvullen, vraag ons dan naar de WGA-hiaatverzekering. 

Wat doet de verzekering?

Met een WGA-hiaatverzekering krijgt jouw medewerker een aanvullende uitkering die kan doorlopen tot zijn AOW-leeftijd en ook jaarlijks geïndexeerd kan worden. Zo blijft het inkomen van je medewerker op peil gedurende de hele periode van arbeidsongeschiktheid.

Premie

De premies van deze verzekering zijn fiscaal aftrekbaar. Je kunt er ook voor kiezen de kosten door te belasten aan de werknemer. Die kan dan de premie aftrekken en dan is het belastingvoordeel voor hem.

Gerelateerde pagina’s