Machinebreukverzekering afbeelding

Machinebreukverzekering

Jouw machines zorgen voor een snel en efficiënt productieproces. Maar machines kunnen uitvallen, bijvoorbeeld door een hapering in de elektronica, een constructiefout of een verkeerde bediening. Om de financiële gevolgen van schade te beperken kun je een machinebreukverzekering afsluiten.

Waarvoor ben je verzekerd?

De machinebreukverzekering dekt de materiële beschadiging van machines en installaties door bijvoorbeeld:

 • Vallen en stoten
 • Vreemde voorwerpen in de machine
 • Bedieningsfouten
 • Nalatigheid of opzet van personeel
 • Overspanning en/of inductie
 • Eigen gebrek

Meestal is niet gedekt:

 • Schade door langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage, roest en ouderdom
 • Schade door brand
 • Schade door diefstal

Risico’s zoals brand en diefstal kun je verzekeren met bijvoorbeeld een inventaris- en goederenverzekering of een gebouwenverzekering.
Je kunt je hele productiestraat verzekeren of alleen de machines of installaties die essentieel zijn voor je bedrijfsvoering. Vaak komt de verzekeraar eenmaal per jaar langs om de verzekerde machines te inspecteren.

Aansluiten op andere verzekeringen

Je machinebreukverzekering moet goed aansluiten op je andere polissen zoals inventarisverzekering, gebouwenverzekering, elektronicaverzekering en cyberverzekering. Wij bekijken wat op welke polis gedekt is en geven je een maatwerkadvies.

Als de productie stil ligt

Als door beschadiging van je machines je bedrijf stil komt te liggen of als de productieopbrengst lager uitvalt, lijd je extra schade. Met een bedrijfsschadeverzekering beperk je de financiële gevolgen.

De premie

De premie van een machinebreukverzekering is onder meer afhankelijk van:

 • Gekozen dekking
 • Soort machines
 • Kwaliteit van de machines
 • Reparatiemogelijkheden

Gerelateerde pagina’s