Woonlastenverzekering afbeelding

Woonlastenverzekering

Als je arbeidsongeschikt wordt of je baan verliest, dalen je inkomsten. Kun je dan wel in je eigen huis blijven wonen? Met een woonlastenverzekering heb je de zekerheid dat je je hypotheeklasten nog voor een bepaalde periode kunt betalen.

Waarvoor ben je verzekerd?

De woonlastenverzekering wordt meestal afgesloten voor het risico van inkomensachteruitgang door arbeidsongeschiktheid. Je woonlasten worden dan voor een bepaalde periode helemaal of gedeeltelijk vanuit de verzekering betaald.

Waar moet je op letten?

Je bepaalt grotendeels zelf wat je verzekert en voor welk bedrag. Wij helpen je graag de juiste keuze te maken en bespreken met jou de volgende punten:

  • Hoe hoog is de uitkering? Verzeker je de volledige hypotheeklasten of een deel?
  • Wat is de looptijd van de verzekering en de maximale duur van de uitkering? Het is raadzaam om de verzekering af te stemmen op de looptijd van jouw hypotheek.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium. Wanneer ben je in de ogen van de verzekeraar arbeidsongeschikt?
  • Keert de verzekeraar het volledige verzekerde bedrag ook uit bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?
  • Welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid sluit de verzekering uit? Keert de verzekering ook uit als je door burn out, psychische problemen of een whiplash arbeidsongeschikt wordt?
  • Hoe lang is de wachttijd voordat de uitkeringen ingaan? Vaak is dat 2 jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid, omdat je werkgever in die periode nog loon uitbetaalt. Maar soms kun je ook kiezen voor een wachttijd van 1 jaar.

Woonlastenverzekering voor werkloosheid

Je kunt ook een woonlastenverzekering afsluiten voor het geval je werkloos wordt. Of dit zinvol is, hangt helemaal af van je persoonlijke en je financiële situatie. Wij adviseren je graag.
Bij werkloosheid is de uitkeringsduur overigens wel beperkt en is de premie niet aftrekbaar.

De premie

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking. Als de verzekering is bedoeld voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, is de premie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat is niet het geval bij een verzekering die uitkeert bij werkloosheid.

Gerelateerde pagina’s