Restschuld afbeelding

Restschuld

Je wilt verhuizen, maar voorziet problemen omdat je hypotheek onder water staat. Als je je huis verkoopt, is de opbrengst onvoldoende om je hypotheek af te lossen. Dat betekent dat je een restschuld overhoudt. Wat zijn jouw mogelijkheden om je restschuld te financieren?

NHG

Als je een hypotheek hebt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) keert het Waarborgfonds Eigen Woningen de restschuld uit aan je geldverstrekker. Je hebt dan een schuld bij het waarborgfonds. Die wordt kwijtgescholden als je je woonlasten niet meer kunt betalen door ontslag, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van je partner. Je moet bovendien meewerken met de verkoop, de woning netjes bewonen en de restschuld niet zelf kunnen betalen.

Eigen middelen

Is je restschuld niet al te groot? Dan kun je het bedrag misschien vanuit je eigen middelen betalen.

Belastingvrije schenking

Als je jonger bent dan 40 jaar kun je met een eenmalige belastingvrije schenking jouw restschuld aflossen. Je ouders mogen je belastingvrij 31.813 euro (2024) schenken. Naast deze eenmalige schenking mag je van je ouders jaarlijks een belastingvrije schenking krijgen van 6.633 euro, ongeacht je leeftijd. Zijn er anderen die jou geld willen schenken voor het aflossen van de restschuld? Dan is het belastingvrije bedrag 2.658 euro per persoon.

In de nieuwe hypotheek

Sinds 1 januari 2018 mogen nieuwe hypotheken niet hoger zijn dan 100% van de waarde van de woning. Maar een restschuld mag daarbovenop meegefinancierd worden als de geldverstrekker dat goed vindt. Die restschuld kan ook onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen. Hoeveel je mag meefinancieren hangt af van de hoogte van de restschuld en de prijs van de nieuwe woning. Je moet bovendien al NHG hebben.

Advies

Klop aan bij ons kantoor voor advies over de financiering van je restschuld.

Gerelateerde pagina’s