Maandlasten

Maandlasten

Wat je in totaal aan hypotheeklasten kwijt bent, hangt af van wat je aan rente en aflossing (of spaar- of beleggingspremie) betaalt. Toch is dat maar een deel van het verhaal. Jouw hypotheek is namelijk ook van invloed op uw belastingen. Daardoor kunnen je vaste lasten dalen of stijgen. Waar moet je rekening mee houden?

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrente die je betaalt, mag je aftrekken van je belastbaar inkomen als je aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Het percentage waartegen je de hypotheekrente mag aftrekken is in 2019 49%, maar dit percentage wordt de komende jaren afgebouwd.

  • 2020: 46 procent
  • 2021: 43 procent
  • 2022: 40 procent
  • 2023: 37 procent

Door de hypotheekrenteaftrek betaal je minder inkomstenbelasting, een voordeel dat kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Wat je aan rente en aflossing (of eventueel spaar- of beleggingspremie) betaalt, noemen we de bruto maandlasten. Trek je van dat bedrag je belastingvoordeel af, dan heb je de netto maandlasten. Hoe groot het belastingvoordeel precies is, rekenen we graag voor je uit.

Eigenwoningforfait

De Belastingdienst beschouwt je woning als een bron van inkomsten. Daarom moet je een bepaald bedrag bij je inkomen optellen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Over dat bedrag betaal je belasting. De hoogte van de bijtelling is meestal 0,70% van de WOZ-waarde.

Als je de hypotheek hebt afgelost, geldt voor joy de Wet Hillen. Het eigenwoningforfait vervalt dan. In het regeringsakkoord is echter bepaald dat de Wet Hillen over een periode van 30 jaar wordt afgebouwd. Ook met een afgeloste hypotheek ga je dus vanwege het eigenwoningforfait, belasting betalen over je woning.

Gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Jouw gemeente stelt ieder jaar opnieuw vast wat de WOZ-waarde van je woning is. Deze WOZ-waarde is de grondslag voor gemeentelijke belastingen als onroerendzaakbelasting, rioolrecht en reinigingsrecht. Naast deze lokale belastingen betaal je nog waterschapslasten. Ook die zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde.